The Wrong Face

Contextual framing of facial expressions within pervasive narratives.

Graduation Thesis, August 2018
Media Technology MSc program, Leiden University
Supervisors: Dr. M.J. van Duijn, Professor P.W. Meineck

H1 The expression on a character’s face, when offered in a pervasive context, is of no consequence for the perceived gist of a narrative and the ability to sympathize with the character.

One on one, no one (just me)

Media Technology MSc Exhibition
Leiden University
HUBspot
Langegracht 70, Leiden
Januari 25 t/m 28 – 2017

 

Setting:
A very small place; confined

Person A:
Can you hear yourself think? Is it a voice inside your head? Or is there something preceding a thought; a shiver somewhere inside your body? You have to listen closely.

Person B:
Is there anybody else? Can you tell me what you see? I might be seeing the same. Tell me what you think; please try.


Kaan Koyuncu – Stijn van Linden – Robbert Ritmeester

WaterMarked

Casted pulp paper, 55 x 78 cm, 36 NFC-tags

Three layers of handmade pulp paper. The paper appears to be blanc. Sandwiched between the layers, like watermarks, are 36 NFC-tags. When a NFC enabled smartphone is held to a spot on the paper a corresponding webpage pops up. It shows one off the 36 dramatic situations supposedly describing all human interaction from ancient days till the present.

Touch Points

Grooming media,about virtual touch and feelings of social presence.
De Vrijplaats Middelstegracht 36, Leiden
3 & 4 juni 2016

Skype touch

What constitutes ‘being close to somebody’? Grooming and cocooning on the sofa with the telephone switched off? Or quite the opposite, by being in touch and touching base 24/7 through Skype, Messenger, WhatsApp? Or simply both, whenever?

Timeslot (3)

Timeslot 1: Interactive DVD – 2008

Three cameras follow a rubber-ring floating in a swimming pool. Nothing happens. Sometimes the ring bumps into another ring, an air-mattress or the side of the pool. That is all. Timeslot is infinite.

Timeslot was recorded in Second Life using three cameras, which means there are always two other points of view to choose. You can change your point of view using the DVD remote control. Pressing OK/ENTER switches to another camera angle.

Timeslot 2 : Hogeschool van Amsterdam – three beamers – one day

Timeslot 3 : Kunstfort bij Vijfhuizen – 14 mei – 7 juli 2008

Zegt de Ander

Bijbels Museum – Amsterdam, 12 september – 18 november 2007

Na een openbare oproep heeft het Bijbels Museum dertien kunstenaars die actief zijn binnen de nieuwe media uitgenodigd om zich te laten inspireren door een tekst uit Psalm 119 “Ik ben een vreemdeling op aarde”.

Programming interaction: Daniël van Gils / Kamerblauwlicht 

Deelnemende kunstenaars: Nynke Deinema (1963), Jan Dietvorst (1953) & Roy Villevoye (1960), Rinus Groenendaal (1949), Myung Feyen (1981), Kristina Kersa (1979), Sabine Mooibroek (1967), Erik Olofsen (1970), Robbert Ritmeester (1958), Sela (1975), F. Starik (1958), Linda Verkaaik (1956) en Jake de Vos (1966)

Zegt de Ander

Interactieve video, touchscreen 93 x 50 x 7 cm, September 2007

“Ik ben een vreemdeling op aarde”
“Jij bent een vreemdeling op aarde”
“Wij zijn vreemdelingen op aarde”

Wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoeten, is de een dan meer ‘vreemdeling’ dan de ander? Vaak lijkt dat zo. Wanneer de een meer recht van spreken meent te hebben dan de ander. Omdat hij in zijn vertrouwde omgeving is bijvoorbeeld en niet op reis. Maar eigenlijk doet dat er helemaal niet toe: als twee mensen elkaar ontmoeten waarbij een de zogenaamde vreemdeling is, dan zijn het allebei vreemden voor elkaar.

De een benadert een vreemde met nieuwsgierigheid, de ander met achterdocht. De een uitnodigend, de ander afwijzend. Open of vol vooroordelen. Onze benadering is onvoorspelbaar voor de ander. Zoals we zelf ook met onvoorspelbare reacties worden geconfronteerd. Alles begint klein, ook de grote gebeurtenissen.

Het werk: In de interactieve video Zegt de Ander is de toeschouwer getuige van een reeks willekeurige ontmoetingen tussen twee mensen. Mannen, vrouwen, buitenlanders, Nederlanders, oud en jong. De manier waarop ze op elkaar reageren is niet te voorspellen. Elke combinatie leidt tot een eigen situatie. Zodra een bezoeker van de tentoonstelling zich er mee bemoeit door het touchscreen aan te raken richt dat personage zich tot de bezoeker met een onvoorspelbare houding. Dit werk is speciaal voor de opdracht van het Bijbels museum ontworpen.

Gebruikte Techniek: Machinima (een samenvoeging van machine en animatie) is een populair filmgenre waarbij men vrijwel uitsluitend gebruik maakt van een computerspel. De film wordt hierbij binnenin het spel opgenomen. Het spel waarbinnen Zegt de Ander is opgenomen is Sims2. De personages zijn daarbij voor een bluescreen geplaatst. Hierna worden de films gemonteerd met een video-editing programma. De gebruikelijke Machinima technieken leiden doorgaans tot een film. In dit geval was het noodzakelijk om interactie toe te voegen. Dat gebeurd met flashvideo en flash/xml. Het geheel kan door het publiek intuïtief bestuurd worden middels een touchscreen.

De Buren

Do you hear some clatter every once and a while? Do you sometimes smell something peculiar? Are they absolute bastards or the loveliest people in the world? And what do you think the neighbours have to say about you? Come to the shop-window at van der Hoopstraat 39 and let your neighbours know on the local website how you really feel about them!

Shop-window at van der Hoopstraat 39 with telephone connection (voice mail) and website (interactive)
10 juni – 20 november 2005
Title in English: The Neighbours
Software website: Peet Sneekes (sneaker concepts)
Production: ArtWalk – Amsterdam / Stichting EnEn – Amsterdam
Voicemail: Mrs Umbgrove