Gekleurd IJs

Utrechts-NB-dec-1986


Gekleurd IJs – Utrechts-Nieuwsblad – December 1986