De Buren

Do you hear some clatter every once and a while? Do you sometimes smell something peculiar? Are they absolute bastards or the loveliest people in the world? And what do you think the neighbours have to say about you? Come to the shop-window at van der Hoopstraat 39 and let your neighbours know on the local website how you really feel about them!

Shop-window at van der Hoopstraat 39 with telephone connection (voice mail) and website (interactive)
10 juni – 20 november 2005
Title in English: The Neighbours
Software website: Peet Sneekes (sneaker concepts)
Production: ArtWalk – Amsterdam / Stichting EnEn – Amsterdam
Voicemail: Mrs Umbgrove 

Zes Vissen

Dear friends, would you take care of my six fish while I’m on holiday? I’m away from Friday March 11th until Thursday April 7th. You can feed them day or night by pressing a button on the website: www.zesvissen.com. Please don’t feed them too much, but also not too little. And please keep an eye on what others are doing. Thanks a lot!

Internet live streaming video / National TV – VARA
11 maart – 7 april2005
Media: Joes Koppers 
Software development: Peet Sneekes (sneaker concepts)

PERSBERICHT
Bestaan ‘wij’ op internet?

Stel, ik heb zes vissen verdeeld over twee aquaria. Stel, ik ga een maand op vakantie en ik vraag de mensen op het internet of ze voor mijn vissen willen zorgen. Wat zou er dan gebeuren? De vissen gaan natuurlijk dood als ze te weinig eten krijgen, maar ze gaan ook dood als ze te veel krijgen. Een risico, want anders dan bij hetzelfde verzoek aan de buren, weet ik niet wie ‘de mensen op internet’ zijn.

Het ZesVissen-project plaatst het internet direct in de fysieke wereld. Op een website kan je knoppen bedienen waardoor er dingen ‘in het echt’ gebeuren. Alles wordt keurig uitgelegd. Hoe vaak de vissen gevoerd moeten worden bijvoorbeeld. Hoeveel keer dat op die dag al gedaan is en op welke tijdstippen. Via twee camera’s kan iedereen live volgen wat er gebeurt. Ontstaat daarmee een gevoel van verantwoordelijkheid? Kunnen we het nalaten om te voeren als dat al gebeurd is? Komen we de volgende dag weer naar de website om te kijken of het dan wèl nodig is? Of is de boodschap van het medium internet dat je altijd kan doen wat je wilt en bepaal je helemaal zelf wanneer ‘kan mij wat & geen zin’ toe slaan?

Het internet is een vrijplaats. Overheden mogen alleen ingrijpen wanneer er sprake van kinderporno, neonazistische propaganda of, recenter, terroristische dreiging zou zijn. Voor de rest geldt: vrijheid blijheid. Merkwaardig, als je bedenkt dat het internet steeds meer een onderdeel van ons dagelijks leven is waar normaal gezien ideeën over wat wel of niet kan zich ontwikkelen door middel van sociale correcties: groepsgedrag. Op het internet echter is iedereen op zichzelf: ‘Ik’ is anoniem; ‘Wij’ bestaat niet. En het lieve chat-vriendje van je dochter is heel iemand anders…

ZesVissen stelt vragen over anonimiteit en verantwoordelijkheid. En vraagt zich af hoe realistisch ‘de mensen op het internet’ dit project vinden; of ze geloven dat het echt is. Of ze in staat zijn gezamenlijk een ogenschijnlijk simpele taak uit te voeren. Waarbij niet-voeren, iets nalaten, even belangrijk is als wel voeren. En of ze überhaupt het begrip ‘gezamenlijk’ kunnen vormgeven.

Concept en vormgeving: Robbert Ritmeester
Media: Joes Koppers
Software ontwikkeling : Peet Sneekes
Productie : Stichting EnEn – Amsterdam

VARA Live – 5 april 2005
4:22 min

Geen van tweeën

Archipel – Apeldoorn
31 november t/m 4 januari 1998

“De horizon is nu nog maar 6 kilometer van ons verwijderd.”
“Als we op een kistje van 50 centimeter hoog gaan staan, verschuift de horizon 900 meter.”

 
 
 

JE MOET GOED ZIJN
JE MOET PASSEND EN CONSISTENT ZIJN
JE MOET OVEREENKOMSTEN VERTONEN MET DE MENSEN IN DE WERKELIJKHEID

Uit: Poëtica – Aristoteles
Over het karakter van een personage

‘s Ochtends, vier stappen naar het raam (4)

Vierde bedrijf

Kunstenaarsinitiatief Z.T. – Amsterdam
3 t/m 25 november 1995

 

 

DE HORIZON IS ONGEVEER 6,4 KILOMETER VAN ONS VERWIJDERD.
DE CIRKEL DIE DE HORIZON OM ONS HEEN TREKT, OMSLUIT O,000025 % VAN HET AARDOPPERVLAK.
ALS WE OP EEN VERHOGING VAN VIJFTIG CENTIMETER GAAN STAAN, VERSCHUIFT DE HORIZON 9OO METER.
WE KUNNEN DAN 0,000033 % VAN HET AARDOPPERVLAK ZIEN.

 

Al bijna driehonderd jaar bestaan er in de toneelwereld schema’s over het menselijke gedrag. Alle interacties tussen twee of meerdere personen zouden zijn te rubriceren binnen 36 dramatische situaties. (Voor meer verhaal: Kunstruimte Kampen ’95)

[1]Verhinderde liefde [2]Verloren Geliefden [3]Teruggevonden Geliefden [4]Houden van de Vijand [5]Smeekbede [6]Redding [7]Wraak [8]Wraak van Familie op Familie [9]Vervolging [10]Rampspoed [11]Ten Prooi aan Wreedheid en Ongeluk…

‘s Ochtends, vier stappen naar het raam (1)

 

Eerste bedrijf

Kunstenaarsinitiatief Z.T. – Amsterdam
3 t/m 25 november 1995

‘s Ochtends, vier stappen naar het raam, is een installatie die net, als een theatervoorstelling is opgebouwd uit een aantal bedrijven. Elke scène wordt na een week vervangen door een nieuwe. Tezamen vormen de vier bedrijven een essay over de mogelijkheden van een personage.

Aristoteles – Poetica – 335 v Chr
Over de rol van een personage

Luigi Pirandello
Zes personages op zoek naar een auteur – 1921

 

 

Het Meeste komt Vaker Voor

Kunstruimte – Kampen – 4 t/m 19 maart 1995

Al bijna driehonderd jaar bestaan er in de toneelwereld schema’s over het menselijke gedrag. Alle interacties tussen twee of meerdere personen zouden zijn te rubriceren binnen 36 dramatische situaties (b.v. ‘Een Onschuldige Verdacht’ of ‘Vijandschap tussen Familieleden’).

Op de tentoonstelling in Kampen dienen de omschrijvingen van deze dramatische situaties als onderschrift bij het uitzicht. De categorie ‘Verhinderde Liefde’ ondertitelt bijvoorbeeld de activiteiten op straat.

De 36 ramen van de tentoonstellingsruimte bieden rondom uitzicht op de mensen in de stad, de IJssel, de binnenplaats en op de weilanden. Bij de tentoonstelling is een gelijknamig boek verschenen.

<